شماره: 780
1401/04/19
برخی مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم
برخی مفاهیم اساسی در بیانیه گام دوم

بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، منشوری است برای ارائه ی چهارچوب متقن و تبیین کننده ی «انقلاب اسلامی» و ترسیم مسیر آینده ی آن، به ویژه برای نیروی پیشران اصلی انقلاب، یعنی جوانان، ...
این بیانیه رهنامه ای است جامع و راهگشا برای جبهه ی مقاومت اسلامی در برابر جبهه ی استکبار ... و برخاسته از یک شهود و رویت حقیقی ... و بارقه ای از حکمت الهی جوشیده از دلی پاک و خالص ...

محوری ترین مفهوم کلیدی این بیانیه، «انقلاب اسلامی» است که سایر مفاهیم کلیدی و اساسی بیانیه حول آن تعریف می شود.

تاملات اندیشه ورزانه و درنگ عمیق در این بیانیه و به خصوص مفاهیم اساسی آن، شرط لازم برای ایجاد ارتباط فکری با منطق آن و پذیرش باورمندانه و سپس حرکت مومنانه و آگاهانه در مسیری است که بیانیه ترسیم کرده است و این نوشته در کنار دو اثر دیگر از نویسنده از سه زاویه ی مختلف و با سه سبک متفاوت در صدد است زمینه ای را برای این تاملات فراهم سازد

حق انتشار محفوظ است ©